נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

הטרדה מינית – יש מה לעשות

תביעת פיצויים

הטרדה מינית היא חוויה נוראית שעלולה לטלטל את חייו של הקורבן, לפגוע בקריירה שלו, לערער את אמונו באנשים ולגרום למצוקה נפשית. הגשת תביעה אזרחית ודרישה לפיצויים עשויה לסייע לקורבן להשתקם כלכלית ונפשית באמצעות נקיטת פעולה נגד התוקף.

 

להשיב מלחמה

הטרדה מינית היא חוויה טראומתית עבור הקורבן, כאשר היא מבוצעת על ידי אדם לא מוכר ועל אחת כמה וכמה על ידי מכר. במקרים שכאלה, בנוסף להטרדה עצמה, ההיכרות הקודמת גורמת לתחושות בגידה ופגיעה באמון. כאשר ההטרדה מתרחשת במקום העבודה היא עלולה לפגוע בקריירה, אם היא מבוצעת על ידי אדם מהמעגלים החברתיים, היא עלולה לפגוע בחברויות ארוכות שנים.

ישנם גם מקרים מתועדים של הטרדה מינית ע"י רופאים ופסיכולוגים. ולצד כל אלה יש את המטרידנים שעושים זאת באור יום, באמצע הרחוב ובלי בושה. רבים מהקורבנות נאלצים להתמודד עם תחושות קשות של השפלה, המובילים ללילות ללא שינה או סיוטים והתקפי חרדה. אחת הדרכים להתמודד ולהשיב מלחמה היא באמצעות תביעת פיצויים על הטרדה מינית בסיוע עורך דין מנוסה בתחום.

 

מהי הטרדה מינית?

סעיף 3 של חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, קובע כי הטרדה מינית כוללת, בין השאר, את המקרים הבאים: (1) סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני; (2) מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין; (3) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות; (4) התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות; (5) התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית; (5א) פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום; (6) הצעות או התייחסויות כאמור בסעיפים (3) או (4), המופנות למטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי; לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות; לאדם – במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיות כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות; לאדם, מצדו של עובד הציבור במילוי תפקידו.

 

לא רק ענישה פלילית

סעיף 6 בחוק קובע כי בעקבות הטרדה מינית ניתן להגיש תביעת פיצויים על הטרדה מינית. אדם המגיש תביעה מסוג זה עקב הטרדה במקום העבודה זכאי להנחה בתשלום אגרת פתיחת דין. בית הדין לעבודה יכול לפסוק כי יש לפצות את התובע בסכום של עד 120 אלף ₪ ללא צורך להוכיח שנגרם נזק.

כמו כן בית הדין לעבודה יכול לפצות את התובע בגין אובדן ימי אבודה, נזקים נפשיים הוצאות משפטיות וכו'. כאשר ההטרדה מבוצעת לא במסגרת העבודה התביעה האזרחית מוגשת לבית משפט השלום. בית המשפט יכול לפסוק פיצוי של עד 120 אלף ₪, ללא הוכחת נזק.

 

תביעה אזרחית בעקבות הרשעה פלילית

כאשר מגישים תביעת פיצויים על הטרדה מינית בעקבות הרשעה בפלילים יש לעשות זאת עד 90 ימים מרגע הפיכת פסק הדין לחלוט. אם התובעים פספסו את מועד ההגשה, ניתן להגיש תביעה רגילה. לאור העובדה שהנתבע הורשע במעשה זה, מסלול תביעה לאחר הרשעה אינו מצריך הוכחת ביצוע העבירה או אחריות התוקף לביצועה. התביעה נידונה מול אותם שופטים שעסקו בהליך הפלילי. על התובע להוכיח כי נגרם נזק ואת אחריותו של הנתבע לנזק. בית המשפט יפסוק פיצוי בהתאם לכך.

הטרדה מינית

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא עריכת דין
תאונת עבודה ביטוח לאומי
תאונת עבודה ביטוח לאומי

מי שנפגע בתאונת עבודה, זכאי לגשת לביטוח הלאומי כדי להגיש תביעה לתאונת עבודה, וכך למצות את זכויותיו. זכויותיו של